RSS

Video: Lagu asas Mengeja Bahasa Melayu

KATA KERJAKATA KERJA

LATIHAN

 1. Ahli Tunas Puteri bekerjasama ( memunggah , mendirikan ) khemah.
 2. Abang saya ( bermain , bekerja ) di sebuah bank di Bandar Klang.
 3. Emak ( mengukus , menjerang ) air dengan cerek yang baru dibelinya.
 4. Alimah dan keluarganya akan ( bertolak , bergerak ) ke Sabah petang ini.
 5. Kita haruslah ( mencuci , menyiram ) lauk yang pedas itu lalu menangis.

KATA GANTI NAMA TUNJUK DAN KATA GANTI NAMA TEMPATKATA GANTI NAMA TUNJUK DAN KATA GANTI NAMA TEMPAT

LATIHAN

 1. Hari ( itu , ini ) kami akan melawat ke kilang membuat kertas.
 2. ( Ini , Itu ) lah rumah Mei Lan. Marikita pergi ke ( situ , sini ).
 3. Pak Cik Basir mengajak kami ke dusunnya. Kami akan ke ( situ , sana ) pada cuti sekolah minggu hadapan.
 4. “Jangan letak kenderaan di ( sini , itu ),” kata pengawal keselamatan itu.
 5. Mari kita bermain di ( situ , itu ).

KATA GANTI NAMA DIRIKATA GANTI NAMA DIRI

LATIHAN

               saya           kami              kita          kamu            baginda

 1. Saya dan keluarga akan ke Port Dickson. ________ akan bertolak pada pukul lapan pagi.
 2. Sebagai seorang murid, ________ hendaklah rajin belajar.
 3. ________ seorang raja yang mesra rakyat.
 4. “Ayah, ________ telah terpilih menjadi pemain bola sepak sekolah,” kata Zamani kepada bapanya.
 5. “________ hendak makan apa?” tanya Zain kepda adik lelakinya.

KATA NAMA AM DAN KATA NAMA KHASKATA NAMA AM DAN KATA NAMA KHAS

LATIHAN

              peserta         guli         sampah         dusun          basikal

 1. Zali bermain ________ dengan kawannya di halaman rumah.
 2. Ayah menghadiahi Ming Quan sebuah ________kerana dia mendapat tempat pertama dalam peperiksaan.
 3. ________ sukan sedang berehat di khemah yang disediakan.
 4. Beberapa prang pekerja sedang memunggah ________ ke atas lori.
 5. Kami akan mengutip buah durian di ________ datuk pada minggu depan.