RSS

Kata Kerja 动词


Kata Kerja 动词

Kata Kerja Transitif 及物动词
Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh objek.
及物动词后面一定要有宾语。

Subjek
Kata Kerja Transitif
Objek
Kakak
menyiram
bunga.
Kami
menziarahi
nenek.
Leela sekeluarga
membersihkan
rumah.

Kata Kerja Tak Transitif 不及物动词
Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek.
不及物动词不需要宾语。

Subjek
Kata Kerja Tak Transitif
Objek
Keterangan
Leela sekeluarga
bersiar-siar
-
di taman bunga.
Mereka
melancong
-
ke Pulau Pinang.
Saya
mandi
-
dengan sabun.

0 ulasan:

Catat Ulasan