RSS

Kata Ganti Nama Diri Kedua第二人称代词


Kata Ganti Nama Diri Kedua第二人称代词
Awak
·         Kata Ahmad, Saya akan menunggu awak di kantin.
Engkau
·         Sudahkah engkau mandi?” tanya Ali kepada Raju.
Anda
·         Tulis nama dan alamat anda pada kertas ini,” kata Encik Ravi kepada pekerjanya.
Kamu你、你们
·         Siapakah nama kamu?tanya Guru Besar kepada Raju.
Kalian
你们
·         Sebelum bersurai, kalian dijemput makan dan minum dahulu,kata pengerusi kepada ahli-ahlinya.
Tuanku
称呼国王(你)、皇上
·         Titah tuanku akan patik tunaikan,” kata ketua kampung kepada raja.

0 ulasan:

Catat Ulasan