RSS

Tatabahasa Tahap 1


Kata Ganti Nama Diri Kedua第二人称代词


Kata Ganti Nama Diri Kedua第二人称代词
Awak
·         Kata Ahmad, Saya akan menunggu awak di kantin.
Engkau
·         Sudahkah engkau mandi?” tanya Ali kepada Raju.
Anda
·         Tulis nama dan alamat anda pada kertas ini,” kata Encik Ravi kepada pekerjanya.
Kamu你、你们
·         Siapakah nama kamu?tanya Guru Besar kepada Raju.
Kalian
你们
·         Sebelum bersurai, kalian dijemput makan dan minum dahulu,kata pengerusi kepada ahli-ahlinya.
Tuanku
称呼国王(你)、皇上
·         Titah tuanku akan patik tunaikan,” kata ketua kampung kepada raja.

Kata Ganti Nama Diri 人称代词
Kata Ganti Nama Diri Pertama第一人称代词
Saya
·         Saya berasal dari Kuching,” kata murid baharu itu.
·         “Cikgu, bolehkah saya keluar sekejap?” tanya Tina.
Aku
·         “Ahmad, jangan lupa tunggu aku esok,” kata Ali.
Kami我们
·         “Emak, kami hendak makan nasi ayam,” kata Karim dan adiknya.
Kita咱们
·         “Marilah kita bermain bersama-sama,” kata Rina kepada rakan-rakannya.
Beta
国王自称(我)、朕
·         Beta hendak berangkat sekarang,” titah Raja Sulaiman.
Patik
古时跟国王说话时,官员或平民的自称(我)
·         “Maafkan patik, tuanku,” kata pemuda itu kepada raja.

Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

Kata Nama Am 普通名词
Kata nama am ialah kata yang merujuk nama sesuatu benda, orang, binatang dan tempat secara umum.
用来表示东西、人类、动物和地方的普通名称。
Contoh: abang, adik, arnab, betik, cawan, kapal       

Kata Nama Khas 专有名词
Kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk menyebut sesuatu nama khusus bagi binatang, orang, benda dan tempat.
用来表示动物、人类、东西和地方的专有名词。
Huruf pertama bagi semua kata nama khas ditulis dengan huruf besar.
所有专有名词的第一个字母必须大写。
Contoh: Lee Shan, Puan Lau, Si Comel, Sang Buaya, Proton Saga, Pulau Pinang